Image

انواع بیمه عمر کدام است ؟

بیمه عمر یا همان بیمه‌های زندگی شامل « بیمه عمر و پس انداز »،« بیمه نوزادان»، « کودکان »،« نوجوانان»، « بیمه عمر جامع زندگی»،« بیمه تمام عمر»،« بیمه عمر زمانی»،« حامی ( هزینه های کفن و دفن)»،« بیمه جهیزیه»،« بیمه مهریه» و غیره می‌شود که متداولترین بیمه های عمر عبارتند از « بیمه جامع زندگی، بیمه عمر نوزادان، کودکان و نوجوانان و بیمه عمر و پس انداز» است.